Collection

Most Down Articles

Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All

On Exemptions of Radioactivity from Regulatory Control
ZHOU Shun-yuan [2002, 11(4): 195-195.] (11109)
Radiation protection assessment for 177Lu-Dotatate therapy
GENG Jianhua, ZHANG Jinming, WANG Xiaotao, CHEN Yingmao [2021, 30(6): 719-719.] (6996)
Promote the effective implementation of nuclear medicine protection standards to ensure the radiation protection safety of relevant personnel
ZHANG Liang'an [2021, 30(5): 536-536.] (6741)
Change in occupational internal dose coefficients for radiation workers
YANG Baolu, ZHOU Qiang, TUO Fei [2022, 31(4): 391-391.] (5172)

[2008, 17(1): 108-108.] (4961)

[2012, 21(2): 190-190.] (4948)
Environmental and health effects of nuclear wastewater —Something beyond Fukushima nuclear wastewater discharge
CHEN Haiyan, YANG Chunyu, XU Rui, LIU Yulong, CAO Yi [2022, 31(1): 112-112.] (4918)

[2012, 21(2): 196-196.] (4850)
Fifth epidemiological investigation on tumor prevalence among medical X-ray workers in Chongqing, China
WU Mengyun, WANG Jinhan, LI Kui, YE Cheng, LI Wei [2022, 31(3): 272-272.] (4769)

[2015, 24(4): 383-383.] (4387)
Interpretation of diagnosis of occupational radiation skin diseases
YANG Wenfeng, YANG Zhixiang, JIN Zengqiang [2020, 29(1): 6-6.] (4339)
Analysis of DR ranging error
LIU Pan [2020, 29(2): 156-156.] (4171)
Basic information on radiological health technical service institutions in Shaanxi Province, China
JI Zhigang, LI Tianlai, XU Yi, YU Huilian, ZHAO Xianfeng, WANG Yao, WANG Wubin, TIAN Yanpeng [2022, 31(5): 563-563.] (3954)

[2013, 22(6): 678-678.] (3857)

[2016, 25(4): 442-442.] (3820)
Tritium protection in the operation of nuclear energy
LIU Yulong, MA Nan [2021, 30(3): 390-390.] (3813)
Interpretation of Specification for testing of quality control in X-ray computed tomography
XU Hui, YUE Baorong, WEI Kedao, ZHAO Xipeng [2021, 30(6): 756-756.] (3761)
A sourceless efficiency calibration method based on the coupling of Monte Carlo simulation and analytical calculation
WU Zhen, SU Pengwen, WANG Yujian, ZHANG Hui, QIU Rui, LI Junli [2022, 31(4): 400-400.] (3738)
Impact of COVID-19 on chest CT scan frequency in a general hospital
LIU Fang, WANG Xiaoshan, SONG Gang, LU Feng, SU Jing, LIU Qian, NIU Fei, LI Zhen, MIN Nan, YANG Shuhui, QIN Zhanxia [2022, 31(5): 576-576.] (3725)
Natural radioactive level in raw coal of coal mines in some regions of China
WANG Jiaying, MA Kui, LI Yuwen, CHEN Fei, TONG Linquan, ZHANG Zhen [2022, 31(4): 427,447-427,447.] (3660)
A recommendation on minimization of wastes from natural uranium purification and conversion
WU Junde, XU Lechang, NIU Jie, ZHANG Xueli [2022, 31(1): 78,84-78,84.] (3589)
An analysis of occupational health examination results of 450 radiation workers in a steel mill
HOU Jianwu, ZHANG Youzhong, MAO Xuesong, HOU Dianjun, MA Ya [2023, 32(1): 34-34.] (3578)
Analysis of “Specifications for testing of quality control in X and γ ray stereotactic radiotherapy system”(WS 582—2017) tracking evaluation results
HU Chuanpeng, HUANG Weixu, ZHAI Hezheng, LI Hailiang, ZHANG Lei, JIA Chenzhi, CHENG Xiaojun [2020, 29(2): 141-141.] (3545)
Preliminary Study of Triage for Wounded Persons in Nuclear and Radiation Accidents
QIN Bin, LI Kang, YAO Zhu, ZHANG Wei, SU Xu [2014, 23(1): 4-4.] (3544)
Analysis and measurement method for carbon-14 in biological samples
LIU Wenna, DING Hongshen, ZHAO Xinjing [2022, 31(4): 436-436.] (3500)

[2014, 23(5): 458-458.] (3442)
Radiation environment monitoring and evaluation of DR room in Guangxi large and medium hospitals
PENG Wenbin, XU Mingfa, XIANG Huiyun, HE Yena, CHANG Qing, JIANG Yue, ZHANG Wei, LIN Chen [2020, 29(3): 271,276-271,276.] (3338)
Tracking evaluation on “Specification for testing of quality control in helical tomotherapy unit”(WS 531—2017): relevant personnel of medical institutions
ZHAI Hezheng, SONG Bin, LI Hailiang, XU Zhe, HU Chuanpeng, CHENG Xiaojun, ZHU Kunpeng, ZHANG Wenyi, WU Xiangjun, WU Quan [2020, 29(2): 127-127.] (3331)

[1998, 7(4): 212-212.] (3281)
Dose level of pediatric CT scanning in a hospital
WANG Yuenan, WANG Yan, DU Xiaohong, SHI Xiaoting, LIU Lantao [2022, 31(2): 156-156.] (3257)
© 2020 Chinese Journal of Radiological Health
   鲁ICP备15006916号-2
© 2020 http://crbzz.paperopen.com, All Rights Reserved.