Collection

Most Down Articles

Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All

On Exemptions of Radioactivity from Regulatory Control
ZHOU Shun-yuan [2002, 11(4): 195-195.] (7751)

[2012, 21(2): 190-190.] (4590)
Change in occupational internal dose coefficients for radiation workers
YANG Baolu, ZHOU Qiang, TUO Fei [2022, 31(4): 391-391.] (3963)
Promote the effective implementation of nuclear medicine protection standards to ensure the radiation protection safety of relevant personnel
ZHANG Liang'an [2021, 30(5): 536-536.] (3267)

[1998, 7(4): 212-212.] (3158)

[2014, 23(5): 458-458.] (2830)
Basic information on radiological health technical service institutions in Shaanxi Province, China
JI Zhigang, LI Tianlai, XU Yi, YU Huilian, ZHAO Xianfeng, WANG Yao, WANG Wubin, TIAN Yanpeng [2022, 31(5): 563-563.] (2789)
Impact of COVID-19 on chest CT scan frequency in a general hospital
LIU Fang, WANG Xiaoshan, SONG Gang, LU Feng, SU Jing, LIU Qian, NIU Fei, LI Zhen, MIN Nan, YANG Shuhui, QIN Zhanxia [2022, 31(5): 576-576.] (2704)
Natural radioactive level in raw coal of coal mines in some regions of China
WANG Jiaying, MA Kui, LI Yuwen, CHEN Fei, TONG Linquan, ZHANG Zhen [2022, 31(4): 427,447-427,447.] (2660)
A sourceless efficiency calibration method based on the coupling of Monte Carlo simulation and analytical calculation
WU Zhen, SU Pengwen, WANG Yujian, ZHANG Hui, QIU Rui, LI Junli [2022, 31(4): 400-400.] (2647)
Preliminary Study of Triage for Wounded Persons in Nuclear and Radiation Accidents
QIN Bin, LI Kang, YAO Zhu, ZHANG Wei, SU Xu [2014, 23(1): 4-4.] (2598)

[2015, 24(4): 383-383.] (2526)
Interpretation of diagnosis of occupational radiation skin diseases
YANG Wenfeng, YANG Zhixiang, JIN Zengqiang [2020, 29(1): 6-6.] (2499)
Occupational Health and Security Protection of Workers on Nuclear and Radiation Emergency Rescue
TANG Mu-tao, LI Qi-hui, WANG Qian, Gu Qia-min, ZHANG Hui-bin, WANG You-jin [2015, 24(4): 331-331.] (2478)

[2013, 22(6): 678-678.] (2315)
A recommendation on minimization of wastes from natural uranium purification and conversion
WU Junde, XU Lechang, NIU Jie, ZHANG Xueli [2022, 31(1): 78,84-78,84.] (2241)

[2003, 12(1): 17-17.] (2199)
Radiation protection assessment for 177Lu-Dotatate therapy
GENG Jianhua, ZHANG Jinming, WANG Xiaotao, CHEN Yingmao [2021, 30(6): 719-719.] (2184)
Analysis of DR ranging error
LIU Pan [2020, 29(2): 156-156.] (2172)
An analysis of occupational health examination results of 450 radiation workers in a steel mill
HOU Jianwu, ZHANG Youzhong, MAO Xuesong, HOU Dianjun, MA Ya [2023, 32(1): 34-34.] (2115)

[2000, 9(4): 252-252.] (2114)

[2017, 26(2): 248-248.] (2055)

[2015, 24(4): 448-448.] (2041)

[2013, 22(5): 613-613.] (1999)

[2011, 20(4): 420-420.] (1997)

[2015, 24(3): 270-270.] (1969)
PET System Performance Test and Analysis of Results
LIU Hui, SONG Ying [2016, 25(6): 699-699.] (1957)
Tracking evaluation on “Specification for testing of quality control in helical tomotherapy unit”(WS 531—2017): relevant personnel of medical institutions
ZHAI Hezheng, SONG Bin, LI Hailiang, XU Zhe, HU Chuanpeng, CHENG Xiaojun, ZHU Kunpeng, ZHANG Wenyi, WU Xiangjun, WU Quan [2020, 29(2): 127-127.] (1867)
Measurement and analysis of DLP values in two chest CT scanning modes
LIU Fang, WANG Xiaoshan, CHEN Yingmin, SONG Gang, LIU Qian, NIU Fei [2019, 28(6): 636-636.] (1857)
Analysis of occupational health examination and occupational disease diagnosis institutions in Shandong Province in 2017
LIN Geng, WANG Lei, ZHANG Lingshuo, MA Yinghua, SHAO Hua [2019, 28(1): 94-94.] (1850)
© 2020 Chinese Journal of Radiological Health
   鲁ICP备15006916号-2
© 2020 http://crbzz.paperopen.com, All Rights Reserved.