Collection

Top Read Articles

Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

Investigation of radioactivity level in an open-pit coal mine in Xinjiang, China and evaluation of personnel exposure dose
XU Huiping, ZHAO Yang [2023, 32(1): 9,14-9,14.] (91)
Investigation and analysis of indoor radon concentration of urban residents in Shiyan, China
LI Pei, ZHOU Wenshan, WANG Fang, GUO Liangliang, YANG Shaohua, ZHAO Tongqiang, WU Jiabing, SUN Rongbin [2023, 32(1): 29-29.] (86)

[2023, 32(1): 0-0.] (70)
Analysis of external exposure dose monitoring results of interventional radiology staff in a hospital from 2018 to 2020
YANG Yanyan, ZHU Chendi, ZHOU Chunlian, CHEN Huiqing [2022, 31(6): 703-703.] (50)
Results and analysis of national personal dose monitoring intercomparison in 2021
GAO Pin, DING Yanqiu, WANG Kaiyi, HU Aiying, GUO Wen [2022, 31(6): 656-656.] (48)
Current situation and discussion on common problems of radiation protection for dental X-ray diagnostic project in 44 dental clinics in Guangdong Province, China
ZHANG Zaoqin, GENG Jiwu, XU Zhiqiang, LI Lichun [2022, 31(6): 707,712-707,712.] (47)
Analysis of radionuclide content in the surface soil of Panjin, China
LI Zhengru, HUANG Yanru, ZHANG Suyalatu, WANG Dexin, LI Xue, MENG Gufu [2022, 31(6): 693-693.] (47)
Feasibility analysis of home-made AQA phantom applied for Cyberknife quality control
YANG Yuze, LI Mingsheng, LIU Hui, MA Xiangjie, WEI Xiao, CHENG Jinsheng [2022, 31(6): 650-650.] (47)
Antigen presentation and T cell activation by dendritic cells in radiation damage
LI Qian, GENG Shuang, YAN Chengming, GUO Haoxin, WANG Zhixin, WANG Meiyu, LIU Benbo, WANG Xu, WANG Yilong, YANG Zhihua, ZHU Maoxiang [2022, 31(6): 662,668-662,668.] (46)
Analysis of radiation dose at the entrance of the medical linear accelerator treatment room
XU Zhiqiang, GENG Jiwu, JIA Yuxin, ZHANG Zaoqin, WANG Meixia [2022, 31(6): 668-668.] (46)
Current situation of treatment and disposal of NORM solid waste in China
CHEN Chunyan, LI Jinfeng, CHEN Ling [2022, 31(6): 681-681.] (45)
Investigation and analysis of concentrations of radium-226 and uranium in agricultural products around uranium tailings pond
LIU Chang, LIAN Bing, WANG Yan, CHEN Hailong, SHI Linfeng [2022, 31(6): 686,693-686,693.] (44)
Energy response and proton range measurement with EBT3 film simulated by Geant4
LI Mingsheng, JIANG Qinghuan, CHENG Jinsheng [2022, 31(6): 673-673.] (44)
A linear model-based dental panoramic tomography localization method
HE Yuxin, TANG Zhirui, TANG Yaolei, SHU Mingming [2022, 31(6): 697-697.] (44)
A sourceless efficiency calibration method based on the coupling of Monte Carlo simulation and analytical calculation
WU Zhen, SU Pengwen, WANG Yujian, ZHANG Hui, QIU Rui, LI Junli [2022, 31(4): 400-400.] (25)
Effect of respiratory movement on the dose distribution in the TOMO therapy target area
CHENG Xianyong, LI Peng, SONG Gang, LU Feng [2022, 31(4): 417-417.] (24)
Radiation doses to subjects in four clinical CT scanning modes and spatial distribution of chest scanning radiation field
ZHAO Zhixin, WANG Haihua, QIAN Qian, WANG Qiang, YANG Luting, JING Liyan, ZHU Bo, YANG Yong, ZHAI Hezheng [2022, 31(4): 442-442.] (23)
Outcomes and prognostic factors of differentiated thyroid cancer with bone metastasis
WANG Yan, ZHENG Rong, FAN Rong, LIN Lin, GENG Jianhua [2023, 32(1): 51,61-51,61.] (23)
Effects of X-ray volume imaging registration methods on position verification for radiotherapy in treatment of middle/lower-segment esophageal cancer
LIU Haojia, WANG Huitao, XU Hongwei, ZHENG Anping, SUN Xiaodong, ZHU Jinfeng [2023, 32(1): 57-57.] (23)
Absolute measurement of surface particle emission rates from α and β plane sources using a digitizer
LU Tianxiang, ZHOU Qianqian, ZHANG Ming, TUO Fei, KONG Shuying [2023, 32(1): 5-5.] (23)
Analysis of results of national personal dose monitoring ability assessment in China, 2018—2020
DONG Qianqian, JIANG Hongmei, ZHANG Xinghui, YE Qianou, ZHANG Ying [2023, 32(1): 25,39-25,39.] (23)
An analysis of Yunnan results in national individual dose monitoring ability assessment for external exposure in 2017—2019
TANG Li, ZHANG Bingxiang, MOU Sheng, FAN Fang [2022, 31(4): 432-432.] (23)
Analysis and measurement method for carbon-14 in biological samples
LIU Wenna, DING Hongshen, ZHAO Xinjing [2022, 31(4): 436-436.] (23)
Effect of real-time radiation data on radiation exposure of interventional surgical personnel
LIU Li, WANG Cunting, ZHANG Liang, ZHANG Xiao, LYU Tianci [2022, 31(4): 447-447.] (22)
Natural radioactive level in raw coal of coal mines in some regions of China
WANG Jiaying, MA Kui, LI Yuwen, CHEN Fei, TONG Linquan, ZHANG Zhen [2022, 31(4): 427,447-427,447.] (22)
An exploration of shielding optimization for self-shielded accelerators
ZHANG Deqin, PAN Yi, DU Xiaohong, LIU Lantao [2022, 31(4): 405,412-405,412.] (22)
Terrestrial gamma radiation level around Shidaowan nuclear power plant, China and influencing factors
QI Chenyang, ZHANG Wei, ZHANG Xianpeng, LIU Yi, FENG Zhihui [2023, 32(1): 20-20.] (22)
Analysis of quality control and protection level test results of medical electron linear accelerators in Shanghai, China
JIANG Zhou, YAO Jie, GAO Linfeng, LU Shunqi, YUAN Weiye [2023, 32(1): 14-14.] (21)
Change in occupational internal dose coefficients for radiation workers
YANG Baolu, ZHOU Qiang, TUO Fei [2022, 31(4): 391-391.] (21)
Discussion of radiation shielding optimization for proton cyclotron therapy system plants
MENG Qingsen, FU Yaping, WANG Feng, ZHANG Tianjue, DANG Lei [2022, 31(4): 412-412.] (21)
© 2020 Chinese Journal of Radiological Health
   鲁ICP备15006916号-2
© 2020 http://crbzz.paperopen.com, All Rights Reserved.